top of page

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Fartelj Enterprises Investments se zaveda pomena družbene odgovornosti in njenega vpliva na ustvarjanje trajnostne in vključujoče prihodnosti. Vodeni po naših temeljnih vrednotah, smo zavezani ustvarjanju pozitivnih sprememb v skupnostih, v katerih delujemo, in globalni družbi na splošno.

Naše pobude za družbeno odgovornost so osredotočene na tri stebre:

Krepitev vloge podjetnikov: verjamemo, da krepitev vloge podjetnikov in novoustanovljenih podjetij presega finančno podporo. Z mentorskimi programi, izobraževalnimi delavnicami in priložnostmi za mreženje si prizadevamo opremiti nastajajoča podjetja z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za uspeh. S spodbujanjem spodbudnega okolja želimo vzgojiti naslednjo generacijo inovativnih voditeljev, ki spodbujajo pozitivne spremembe na svojih področjih.

Skrb za okolje: Predani smo zmanjševanju okoljskega odtisa in spodbujanju trajnostnih praks v vseh naših operacijah. Od sprejemanja energetsko učinkovitih tehnologij do zmanjševanja odpadkov in zagovarjanja odgovorne porabe virov, želimo prispevati k čistejši in bolj zeleni prihodnosti za prihodnje generacije.

Sodelovanje v skupnosti: Zavedamo se pomena aktivnega sodelovanja v skupnostih, ki jim služimo. Naša zaveza k sodelovanju v skupnosti vključuje podporo lokalnim pobudam, dobrodelnim organizacijam in družbenim projektom, ki obravnavajo kritične družbene izzive. Z vzpostavljanjem močnih partnerstev želimo ustvariti trajne učinke in izboljšati dobro počutje posameznikov in skupnosti v stiski.

Odgovorni smo za družbene posledice naših dejanj in odločitev ter si nenehno prizadevamo uskladiti svoje poslovne prakse z večjim dobrim. S sprejemanjem družbene odgovornosti kot sestavnega dela naše identitete želimo spodbuditi pozitivne spremembe, spodbujati vključenost in prispevati k svetlejšemu in bolj trajnostnemu jutri.

Skupaj s skupnimi prizadevanji naših deležnikov si prizadevamo zapustiti pozitivno zapuščino, ki sega daleč onkraj področja poslovanja in uteleša našo predanost ustvarjanju boljšega sveta za vse.

bottom of page