top of page

DUŠEVNO ZDRAVJE

Kategorija Duševno zdravje v okviru Fartelj Enterprises Investments (FEI) poudarja našo predanost podpiranju duševnega dobrega počutja in obravnavi vprašanj duševnega zdravja. Prednost dajemo pobudam, ki ozaveščajo, zmanjšujejo stigmo in nudijo praktično podporo posameznikom, ki jih prizadenejo duševne bolezni. V sodelovanju s strokovnjaki in zagovorniki razvijamo rešitve, namenjene izboljšanju dostopa do storitev duševnega zdravja in spodbujanju razumevanja v skupnostih.

Naša prizadevanja vključujejo izobraževalne programe, ozaveščanje skupnosti in digitalne platforme za podporo duševnemu zdravju. Z uporabo praks, ki temeljijo na dokazih, in izkoriščanjem tehnologije želimo pomembno prispevati k ozaveščenosti in skrbi za duševno zdravje.

bottom of page