top of page

IZOBRAŽEVANJE

Kategorija Izobraževanje v okviru Fartelj Enterprises Investments (FEI) je posvečena revoluciji izobraževalnih sistemov, da bi zagotovili enak dostop do kakovostnih učnih priložnosti za vse. Ker priznavamo transformativno moč izobraževanja pri oblikovanju posameznikov in družb, smo zavezani k spodbujanju inovacij in reform v izobraževalnem okolju.

Naš pristop k revoluciji izobraževalnih sistemov zajema večplastno strategijo, ki izkorišča tehnologijo, pedagoške inovacije in sodelovanje skupnosti. Sodelujemo z izobraževalci, oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi pri razvoju in izvajanju pobud, ki obravnavajo razvijajoče se potrebe učencev v 21. stoletju.

Z uvedbo najsodobnejših učnih metodologij, digitalnih učnih platform in prilagojenih učnih izkušenj si prizadevamo študente opolnomočiti s spretnostmi, znanjem in kompetencami, potrebnimi za uspeh v vse bolj zapletenem in medsebojno povezanem svetu. Poleg tega se zavzemamo za vključujoče izobraževalne politike, ki dajejo prednost raznolikosti, pravičnosti in vključenosti ter zagotavljajo, da ima vsak učenec možnost izpolniti svoj potencial.

bottom of page